Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - HİDROFİL SARGI BEZİ

Ürün Ara

HİDROFİL SARGI BEZİ

AH-SU07

Hidrofilize edilmi? pamuk ipli?inden üretilen sarg? bezi, pansuman malzemesini yara üzerinde tutmaya ve zarar görmü? doku ve organlar? sabitlemeye, gerekti?inde o bölgede bas?nç uygulamaya, vücudun o k?sm?n?n hareketini azaltmaya ya da bütünüyle engellemeye yarayan, cerrahi ve ortopedi alan?nda kullan?lan t?bbi sarf malzemedir.    
Dokuma makinalar?nda her iki taraf? örgülü olarak üretilen sarg? bezi, enfeksiyon olu?umuna sebep olan iplik kal?nt?lar?n?n kalmas?na engel olur.
Talepler do?rultusunda 5 cm, 7 cm, 10 cm, 15 cm ve 20 cm enlerinde 1 mt. den 100 mt. ye kadar istenilen uzunluklarda non steril ve steril olarak haz?rlan?p kullan?ma sunulmaktad?r.

 

 Ron Francis Authentic Jersey
Çarşamba, Ekim 17, 2018