Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Batikon Antiseptik Solüsyon

Ürün Ara

Batikon Antiseptik Solüsyon

AH-SU08

Batikon Antiseptik Solüsyon

Kullan?m alan? oldukça geni? olan batikon ayn? zamanda her evde bulunmas? gereken bir antiseptik çözeltidir. Küçük yaralanmalarda ilkyard?m amac?yla kullan?lmaktad?r. Ba?l?ca batikon kullan?m? alanlar?; jinekolojik müdahalelerde, ameliyattan önce ellerin dezenfekte edilmesinde, biyopsi, enjeksiyon ve kan alma i?lemlerinde cilt ve mukoza dezenfektan? olarak kullan?l?r. Cerrahi el dezenfektan? olarak ta kullan?lmaktad?r. 

 Justin Schultz Womens Jersey
Çarşamba, Ekim 17, 2018