Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Galena Tabanca Tipi Temassız Dijital Derece

Ürün Ara

Galena Tabanca Tipi Temassız Dijital Derece

ACS-AO01

Tabanca Tipi Temass?z Dijital Derece

Dijital derecelerin, geleneksel cival? olanlara k?yasla, çabuk okuma, h?zl? tepki ve sonuç, güvenlik, do?ru
ölçüm ve sesli alarm gibi avantajlar? vard?r. Civa içermedi?i için çevreye ve kullan?c?ya zarar? yoktur.

  • Haf?za
  • Ölçüm Do?rulu?u +-0.1C
  • 1 Dakikada Okuma Özelli?i
  • Otomatik Kapama
  • H?zl? Ve Kolay Okunur
  • Dayan?kl?
  • Koruma Plastik Kutusunda
 Rick Barry Womens Jersey
Çarşamba, Ekim 17, 2018