Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - TH-889 İnfrared Ateş Ölçer

Ürün Ara

TH-889 İnfrared Ateş Ölçer

ACS-AO11

·  Hijyenik prob kab?
· 1 Saniyede Ölçüm
· 9 Haf?za
· Yüksek ate? uyar?s?
· Kolay okumak için geni? LCD
· Kullan?c? dostu ergonomik tasar?m
· °C/°F ayar modu

Özellikler
· S?cakl?k ölçüm aral??? 34-42,2 c (93,2-108F)
· Çal??ma s?cakl?k aral???: 10-40°C (50-104°F)
· Depolama ko?ullar?: -20 - 50C (-4 - 122°F)

Do?ruluk:
+/- 0.2°C (0.4°F) 35.5-42°C (95.9-107.6°F) aras?nda
+/- 0.3°C (0.5°F) di?er oranlarda

 

 Rick Porcello Jersey
Çarşamba, Ekim 17, 2018