Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Tıpmod Ortopedik - Diyabetik Ayakkabıları

Ürün Ara

Tıpmod Ortopedik - Diyabetik Ayakkabıları

T?pmod diyabet ayakkab?lar? birinci s?n?f deri kullan?larak diyabetik hastalar için özel olarak üretilmektedir.
Çift katl? deri aras?nda diyabet ayakkab?s? özelli?i olan içerisinde gümü? lifleri içeren sünger bulunmaktad?r. Bu ?ekilde antibakteriyel bir alan olu?turulur, koku olu?mas?n? engeller. Yumu?ak taban? sayesinde hastalar?n aya??n? rahats?z etmez, esnek yap?s?ndan dolay? kan dola??m?na yard?mc? olur. ?eker ayakkab?s? olarak da bilinen bütün diyabet ayakkab? modelleri t?pmod güvencesi alt?nda olup, memnuniyet garantisindedir. 

 Paul Martin Jersey
Pazartesi, Ekim 15, 2018