Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - İşitme Cihazı Hizmetleri

Ürün Ara

İşitme Cihazı Hizmetleri

??itme Cihaz? Tamiri

 

 

  • ??itme cihazlar? için 2 y?l garanti süresi verilmektedir. ??itme cihaz?n?n yetkili servisin d???nda müdahele görmesi garanti ?artlar?n? ortadan kald?rmaktad?r.

 

  • Özellikle garanti süresinin bitiminden sonra i?itme cihaz?n?n tamiri ve bak?m? sadece TSE 12426 Hizmet yeterlilik belgesine sahip teknik servislerde yapt?r?lmal?d?r.
  • Geli?igüzel servilerde i?itme cihaz? tamiri, i?itme cihaz? verimlili?ini dü?ürece?inden i?itme cihaz? kullan?m?ndan memnuniyet azalacakt?r.
  • ??itme cihaz? tamiri,servisi ve bak?m?nda firmam?z? tercih etmeniz halinde konusunda uzman mühendis ve teknisyenlerimiz TSE 12426 belgeli labaratuvar?m?zda sizlere yard?mc? olacaklard?r.
DETAYLI B?LG? veya H?ZMET? ALMAK ?Ç?N LÜTFEN B?Z? ARAYIN.
 Johnny Hekker Jersey
Çarşamba, Ekim 17, 2018