Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - SPONGE BOYUNLUK

Ürün Ara

SPONGE BOYUNLUK

ORT-B01

ÖZELL?KLER
Yüksek dansite süngerden olu?an bu model s?n?rl? ?ekilde boyun hareketini engellemesinin yan? s?ra so?ukta da s?cak ortam yaratarak bölgedeki kaslar?n gev?ek kalmas?n? sa?lar. Çal??maya, kitap okumaya olanak verir.

Endikasyon

Servical arthrosis, Servical sendromlar (dejenaratif, posttravmatik bloke durumlar?)

 Brice McCain Authentic Jersey
Pazartesi, Ekim 15, 2018