Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - PHILEDELPHIA BOYUNLUK

Ürün Ara

PHILEDELPHIA BOYUNLUK

ORT-B05

ÖZELL?KLER

Plastozat'dan ?ekillendirilmi? iki parçadan olu?an bu model ense ve çene bölgesini tamamen içine ald??? için cervical bölgedeki omurga yaralanmalar?nda kullan?labilir. Cervical bölgeyi nötral pozisyonda tutar. Hyperextension ve Flexion gitmesini sa?lar.

Endikasyon

Post travmatik - post operatif. Akut Servical distorsion. Boyun bölgesindeki dejeneratif belirtiler. (Osteochondrosis, spondylose)

 Jermaine Whitehead Womens Jersey
Pazartesi, Ekim 15, 2018