Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - DORSE LOMBER KORSE

Ürün Ara

DORSE LOMBER KORSE

ORT-K01

ÖZELL?KLER
Özel pamuklu ve elastik kuma?tan üretilmi? olan bu korse önde total abdomeni kapsar. Arkada sacramu içine alarak D4'e kadar uzan?r. Omuz bantlar? alt dorsal bölgede çapraz kesi?erek ekstansiyon sa?lamaktad?r. Tedavi süresi sonunda bu çelikler ç?kar?larak korsenin bir süre daha çeliksiz olarak kullanma imkan? sayesinde egzersizle beraber adrofi muscular tonusunun komplikasyona meydan vermeden kazan?lmas?na yard?mc? olur.

Endikasyon

Bel f?t?klar?. Hipermodil yada dejeneratif de?i?iklikler. Akut ve kronik lumbago. Ameliyat sonras?.

 Alex Pietrangelo Womens Jersey
Pazartesi, Ekim 15, 2018