Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - KARIN KORSESİ

Ürün Ara

KARIN KORSESİ

ORT-K02

ÖZELL?KLER
Tamamen pamuklu ve elastik kuma?tan imal edilmi? olup kar?n k?sm? süngerli ped ile desteklenmi?tir.

Endikasyon

Organ dü?üklü?ü ve göbek f?t?klar?nda, çok do?um yapm?? kad?nlarda, bat?n duvar?n? desteklemek için kullan?l?r.

 Julio Teheran Womens Jersey
Pazartesi, Ekim 15, 2018