Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - JEWEET KORSE

Ürün Ara

JEWEET KORSE

ORT-K03

ÖZELL?KLER
Alimünyumdan üretilmi? ve elektro-statik boya ile kaplanm??t?r. Vücuda temas eden bölgelerde 5 mm plastozat üzeri deri ile kaplama kullan?lm??t?r. Ayar delikleri sayesinde çok kolay yükseklik ve geni?lik ayar? yap?labilir. Bu korse k?r???n durumuna göre hemen k?r?k sonras? uygulanabilece?i gibi alç? sonras?da kullan?labilir. ?stenildi?inde plastozat parçalar ç?kart?l?p temizlenebilir.

Endikasyon

Osteoporoz, Vertegral kompresyon k?r?klar?, Osteokondirit Lumbal kifoz, Tüberküloz ve tan?mlanamayan spondilitte kullan?labilir.

 Eddie Jackson Womens Jersey
Salı, Ekim 16, 2018