Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - LUMBO SUPPORT KORSE

Ürün Ara

LUMBO SUPPORT KORSE

ORT-K05

ÖZELL?KLER
Tamamen elastik kuma?tan imal edilmi?tir. Bel bölgesinde vertegray? her iki taraftan destekleyen 4 adet plastik balen mevcuttur. Gerekli hallerde buralara anatomik yap?ya uygun çelik balen ilave edilebilir. Belden gelip ön tarafta birle?en elastik bantlar lumbal bölgeye ekstra kompresyon sa?lar.

Endikasyon

Bel kas? güçsüzlü?ünde. Travmatik bel zorlanmalar?nda.Bel f?t?klar?nda.Akut ve kronik lumbago ile siyatikte ve do?um sonras? bel ve kar?n deste?i için kullan?l?r.

 Charles Johnson Womens Jersey
Salı, Ekim 16, 2018