Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - BALENLİ BEL KORSESİ

Ürün Ara

BALENLİ BEL KORSESİ

ORT-K06

ÖZELL?KLER
Tamamen elastik kuma?tan üretilen bu korse lumbal bölgeye pratik bir destek sa?lar. S?rt k?sm?nda 2 adet balen bulunmaktad?r. Giyilip ç?kar?lmas?, s?k?l?k derecesinin ayarlanmas? çok kolayd?r.

Endikasyon

Bel kas? güçsüzlü?ünde. Travmatik bel zorlanmalar?nda.Bel f?t?klar?nda. Akut ve kronik lumbago ile siyatikte ve do?um sonras? bel ve kar?n deste?i için kullan?l?r.

 C.J. Anderson Authentic Jersey
Pazartesi, Ekim 15, 2018