Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - YÜN KORSE

Ürün Ara

YÜN KORSE

ORT-K07

ÖZELL?KLER
Tamamen elastik ve %100 yün kuma?tan imal edilmi?tir. Kullan?m? kolayd?r. Bu korsenin genel amac? kapsad??? bölgedeki do?al vücut ?s?s?n? koruyarak kaslar? gev?ek tutmak, a?r?n?n azalmas?na yard?mc? olmakt?r. Lumbar, thorax ve epigastirik bölgeleri içine al?r.

Endikasyon

Bel zorlanmas?, postravmatik durumlar, ü?ütme, romatizma ve siyatikte.

 Calvin Pryor Jersey
Pazartesi, Ekim 15, 2018