Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Galena Palm Tipi Tansiyon Aleti

Ürün Ara

Galena Palm Tipi Tansiyon Aleti

TA-MTA05

GALENA PALM T?P? TANS?YON ALET? STETESKOPLU

  • Profesyonel kullan?m için uygun hassas ölçüm yapan dayan?kl? bir cihazd?r.
  • Kolluk kancal? yap?dad?r. 
  • Manometre (ekran) okunmas? kolay geni?liktedir.
 Pharoh Cooper Authentic Jersey
Çarşamba, Ekim 17, 2018