Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Galena Perfect Tipi Tansiyon Aleti

Ürün Ara

Galena Perfect Tipi Tansiyon Aleti

TA-MTA06

GALENA PERFECT T?P TANS?YON ALET? STETESKOPLU

Profesyonel kullan?m için kalibre edilebilir, güvenilir tansiyon aleti

  • 0-300 mmHg aras? hassas ölçüm yapar
  • Man?on pamuk malzemeden mamüldür.
  • Çift tüplü man?on ba?lant?s? vard?r.
  • H?zl? ?i?irme için iki yatay puar ba?lant?s? vard?r.
  • Kullan?c? cihaz?n kalibrasyonunu paket içerisindeki aparat ile kendisi yapabilir (s?f?ra ayarlama).
  • Tutamaçlar ve cihaz krom nikel kapl?d?r.
 Minnesota Vikings Jersey
Çarşamba, Ekim 17, 2018