Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Tena Hasta Bezleri

Ürün Ara

Tena Hasta Bezleri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tena Pant Maxi Emici Külot Large (10 Adet)

YHG-HB035

Tena Pant Maxi Emici Külot Large (10 Adet)

 • En a??r idrar kaç?rmalar? için tasarlanm?? bu emici külot tüm idrar?n? kaç?ran ki?iler için tasarlanm??t?r. 
 • Yumu?ak ve streç özelli?i sayesinde vücuda s?k?ca oturur ve en yüksek güvenli?i sa?lar. 
 • FeelDry teknolojisi sayesinde yüksek miktarlardaki s?v?y? bile h?zl?ca emerek üst tabakaya geçirmez ve kullan?c?n?n gün boyu kuru ve güvende kalmas?n? sa?lar.
 • Her pakette 10 adet vard?r.
 • Bel çevresi 100-135 cm aras? olanlar içindir. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tena Pant Maxi Emici Külot Medium (10 Adet)

YHG-HB036

Tena Pant Maxi Emici Külot Medium

 • En a??r idrar kaç?rmalar? için tasarlanm?? bu emici külot tüm idrar?n? kaç?ran ki?iler için tasarlanm??t?r. 
 • Yumu?ak ve streç özelli?i sayesinde vücuda s?k?ca oturur ve en yüksek güvenli?i sa?lar. 
 • FeelDry teknolojisi sayesinde yüksek miktarlardaki s?v?y? bile h?zl?ca emerek üst tabakaya geçirmez ve kullan?c?n?n gün boyu kuru ve güvende kalmas?n? sa?lar.
 • Her pakette 10 adet vard?r.
 • Bel çevresi 80-110 cm aras? olanlar içindir. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tena Pant Super Emici Külot Large (12 Adet)

YHG-HB037

Tena Pant Super Emici Külot Large (12 Adet)

 • Bel çevresi 100-135 cm olanlar içindir.
 • Ortadan a??ra olan idrar kay?plar? için tasarlanm??t?r.
 • Unisex tasar?m? sayesinde kad?n ve erkek bir iç çama??r? gibi güvenle ve rahatça kullanabilir.
 • Bu uzun süreli oturma ya da yatma pozisyonlar?nda da oldukça etkilidir.
 • Kullan?c? kuru ve rahat olmas? yan?nda deri iritasyonlar? ve enfeksiyonlar?ndan da büyük ölçüde korunur.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tena Pant Super Emici Külot Medium (12 Adet)

YHG-HB038

Tena Pant Super Emici Külot Medium (12 Adet)

 • Bel çevresi 80 -110 cm aras?nda olanlar içindir.
 • Ortadan a??ra olan idrar kay?plar? için tasarlanm??t?r.
 • Unisex tasar?m? sayesinde kad?n ve erkek bir iç çama??r? gibi güvenle ve rahatça kullanabilir.
 • Bu uzun süreli oturma ya da yatma pozisyonlar?nda da oldukça etkilidir.
 • Kullan?c? kuru ve rahat olmas? yan?nda deri iritasyonlar? ve enfeksiyonlar?ndan da büyük ölçüde korunur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tena Pant Plus Emici Külot Large ConfioFit (8 Adet)

YHG-HB039

Tena Pant Plus Emici Külot Large ConfioFit (8 Adet)

 • Bel çevresi 100 - 135 cm aras?nda olanlar içindir.
 • %30 daha incelen bu ürün, devrimci tasar?m? sayesinde maksimum emme gücü ile daha fazla konfor ve koruma sa?lar.
 • Hedef bölgede s?z?nt?y? önleyen geli?tirilmi? ikili bariyer sistemi bulunmaktad?r. 
 • Vücuda s?k?ca oturmas? ve rahat kullan?m için bacak k?s?mlar? özel kesim ile yenilenmi? ve daha fazla ergonomi için W ?eklini koruyacak esnek bantlar eklenmi?tir.
 • Hem kad?n hem erkekler için uygun unisex tasar?ma sahiptir.  Dermotolojik olarak test edilmi?tir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tena Pant Plus Emici Külot Medium ConfioFit (9 Adet)

YHG-HB040

Tena Pant Plus Emici Külot Medium ConfioFit (9 Adet)

 • Bel çevresi, 80 - 110 cm aras?nda olanlar içindir.
 • %30 daha incelen bu ürün, devrimci tasar?m? sayesinde maksimum emme gücü ile daha fazla konfor ve koruma sa?lar.
 • Hedef bölgede s?z?nt?y? önleyen geli?tirilmi? ikili bariyer sistemi bulunmaktad?r. 
 • Vücuda s?k?ca oturmas? ve rahat kullan?m için bacak k?s?mlar? özel kesim ile yenilenmi? ve daha fazla ergonomi için W ?eklini koruyacak esnek bantlar eklenmi?tir.
 • Hem kad?n hem erkekler için uygun unisex tasar?ma sahiptir. 
 • Dermatolojik olarak test edilmi?tir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tena Discreet Emici Külot Large (10 Adet)

YHG-HB041

Tena Discreet Emici Külot Large (10 Adet)

 • Bel çevresi 95-125 cm aras?nda olanlar içindir. 
 • Orta dereceli idrar kaç?rmalar? için tasarlanm??t?r. 
 • Ürün ince, yumu?ak ve streç özelli?i ile vücud yap?n?za uyum sa?layarak tam oturu? ve giyi? sa?lar. 
 • Günlük iç çama??r?n?z gibi vücudu saran k?yafetler alt?nda bile fark edilemez
 • Her pakette 10 adet külot vard?r


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tena Emici Külot (X Large, 12 Adet)

YHG-HB042

TENA Pants Emici Külot Hasta Bezi (X Large)

 • TENA Pants Emici Külotlar? günlük bir iç çama??r? gibi giyilir; sizi temiz, kuru ve güvende hissettirir.
 • Bel geni?li?i 120-160 cm aras?nda olanlar içindir. 
 • Kullan?c? a??rl??? 110 kg üstü içindir.
 • Unisex tasar?m? sayesinde kad?n ve erkek, bir iç çama??r? gibi güvenle ve rahatça kullanabilir.
 • Cildinize de?en dokunun mümkün oldu?unca yumu?ak olabilmesi için özel olarak geli?tirilmi?tir.
 • Fevkalede emicilik özelli?i 'KuruHisset' (FeelDry) teknolojisi sayesinde olmaktad?r.
 • Her po?ette 12 adet vard?r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tena Emici Külot (Medium, 14 Adet)

YHG-HB043

TENA Pants Emici Külot Hasta Bezi (Medium)

 

 • TENA Pants Emici Külotlar? günlük bir iç çama??r? gibi giyilir; sizi temiz, kuru ve güvende hissettirir.
 • Bel geni?li?i 80-110 cm aras?nda olanlar içindir. 
 • Kullan?c? a??rl??? 40-70 kg aras? içindir.
 • Unisex tasar?m? sayesinde kad?n ve erkek, bir iç çama??r? gibi güvenle ve rahatça kullanabilir.
 • Cildinize de?en dokunun mümkün oldu?unca yumu?ak olabilmesi için özel olarak geli?tirilmi?tir.
 • Fevkalede emicilik özelli?i 'KuruHisset' (FeelDry) teknolojisi sayesinde olmaktad?r.
 • Her po?ette 14 adet vard?r.


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tena Emici Külot (Small. 14 Adet)

YHG-HB044

TENA Pants Emici Külot Hasta Bezi (Small)

 

 • TENA Pants Emici Külotlar? günlük bir iç çama??r? gibi giyilir; sizi temiz, kuru ve güvende hissettirir.
 • Bel geni?li?i 65-85 cm aras?nda olanlar içindir. 
 • Kullan?c? a??rl??? 25-40 kg aras? olanlar içindir.
 • Unisex tasar?m? sayesinde kad?n ve erkek, bir iç çama??r? gibi güvenle ve rahatça kullanabilir.
 • Cildinize de?en dokunun mümkün oldu?unca yumu?ak olabilmesi için özel olarak geli?tirilmi?tir.
 • Fevkalede emicilik özelli?i 'KuruHisset' (FeelDry) teknolojisi sayesinde olmaktad?r.
 • Her po?ette 14 adet vard?r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tena Emici Külot (X Small, 11 Adet)

YHG-HB045

TENA Pants Emici Külot Hasta Bezi (X Small)

 

 • TENA Pants Emici Külotlar? günlük bir iç çama??r? gibi giyilir; sizi temiz, kuru ve güvende hissettirir.
 • Bel geni?li?i 50-70 cm aras?nda olanlar içindir. 
 • Kullan?c? a??rl??? 18-25 kg aras? olanlar içindir.
 • Unisex tasar?m? sayesinde kad?n ve erkek, bir iç çama??r? gibi güvenle ve rahatça kullanabilir.
 • Cildinize de?en dokunun mümkün oldu?unca yumu?ak olabilmesi için özel olarak geli?tirilmi?tir.
 • Fevkalede emicilik özelli?i 'KuruHisset' (FeelDry) teknolojisi sayesinde olmaktad?r.
 • Her po?ette 11 adet vard?r.


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tena Emici Külot (XX Small, 12 Adet)

YHG-HB045

TENA Pants Emici Külot Hasta Bezi (XX Small)

 

 • TENA Pants Emici Külotlar? günlük bir iç çama??r? gibi giyilir; sizi temiz, kuru ve güvende hissettirir.
 • Bel geni?li?i 35-56 cm aras?nda olanlar içindir. 
 • Kullan?c? a??rl??? 14-17 kg aras?nda olanlar içindir.
 • Unisex tasar?m? sayesinde kad?n ve erkek, bir iç çama??r? gibi güvenle ve rahatça kullanabilir.
 • Cildinize de?en dokunun mümkün oldu?unca yumu?ak olabilmesi için özel olarak geli?tirilmi?tir.
 • Fevkalede emicilik özelli?i 'KuruHisset' (FeelDry) teknolojisi sayesinde olmaktad?r.
 • Her po?ette 12 adet vard?r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tena Emici Külot (Large, 14 Adet)

YHG-HB046

TENA Pants Emici Külot Hasta Bezi (Large)

 

 • TENA Pants Emici Külotlar? günlük bir iç çama??r? gibi giyilir; sizi temiz, kuru ve güvende hissettirir.
 • Bel geni?li?i 100-135 cm aras?nda olanlar içindir. 
 • Kullan?c? a??rl??? 70-110 kg aras?nda olanlar içindir.
 • Unisex tasar?m? sayesinde kad?n ve erkek, bir iç çama??r? gibi güvenle ve rahatça kullanabilir.
 • Cildinize de?en dokunun mümkün oldu?unca yumu?ak olabilmesi için özel olarak geli?tirilmi?tir.
 • Fevkalede emicilik özelli?i 'KuruHisset' (FeelDry) teknolojisi sayesinde olmaktad?r.
 • Her po?ette 14 adet vard?r.

 

 

 Rob Kelley Jersey
Çarşamba, Ekim 17, 2018