Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Glory Hasta Bezleri

Ürün Ara

Glory Hasta Bezleri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Glory Hasta Bezi Large 30'luk Ba?lama Bez

YHG-HB047

• Glory hasta bezi, yumu?ak dokulu üst yüzeyi sayesinde s?v?y? h?zla alt tabakalar?na ileterek, cildin kuru kalmas?n? sa?lar 
• Glory ürünlerinde bulunan süper emici polimer malzeme (SAP), oturma gibi bas?nç uygulamalar?nda s?v?n?n tekrar yüzeye ç?kmas?n? engeller
• Uzun süreli kullan?m s?ras?nda olu?an kokular?n baz?lar?n? kontrol alt?nda tutabilir
• Glory’de s?zmay? önleyici hidrofobik–yumu?ak nonwoven malzeme ile antioksidan elastik malzemeden meydana gelen bariyerler kullan?lmaktad?r. Bu sayede s?v?n?n d??ar? ç?kmas? engellenmi?tir.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Glory Hasta Bezi Medium 30'luk Ba?lama Bez

YHG-HB048

• Glory hasta bezi, yumu?ak dokulu üst yüzeyi sayesinde s?v?y? h?zla alt tabakalar?na ileterek, cildin kuru kalmas?n? sa?lar 
• Glory ürünlerinde bulunan süper emici polimer malzeme (SAP), oturma gibi bas?nç uygulamalar?nda s?v?n?n tekrar yüzeye ç?kmas?n? engeller
• Uzun süreli kullan?m s?ras?nda olu?an kokular?n baz?lar?n? kontrol alt?nda tutabilir
• Glory’de s?zmay? önleyici hidrofobik–yumu?ak nonwoven malzeme ile antioksidan elastik malzemeden meydana gelen bariyerler kullan?lmaktad?r. Bu sayede s?v?n?n d??ar? ç?kmas? engellenmi?tir

 

40-70 KG


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Brett Connolly Jersey
Çarşamba, Ekim 17, 2018