Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Canped Mesane Pedi

Ürün Ara

Canped Mesane Pedi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canped Mesane Pedi - Büyük (Large)

YHG-HB067

 

 • Mesane Pedi Büyük, idrar inkontinans? ya?ayan ki?ilerin sosyal ya?amlar?nda çok daha güvenli ve rahat hissetmesini sa?lar.
 • Özellikle s?k??ma tipi idrar kaç?rmalarda (urge inkontinans) kullan?lmaktad?r.
 • Büyük boy paket içinde 10 adet Mesane Pedi bulunmaktad?r.
 • ?çeri?indeki özel emici tanecikleri ile, hijyenik pedlere göre çok daha fazla emme kapasitesine sahiptir.
 • ?drar?n rahatl?kla emilerek jel haline gelmesini sa?layarak, bakteri olu?umunu ve istenmeyen kokular? önler.
 • Geni? yap??kan ?erit çama??r? s?k?ca tutar, kaymay? önler.
 • Kenar lastikleri anatomik ?ekli kazand?r?r ve s?zmalara kar?? korur.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hasta bezi geri ödemesi kapsam?ndad?r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Canped Mesane Pedi - Orta (Medium)

YHG-HB068

 

 • Mesane Pedi Orta, idrar inkontinans? ya?ayan ki?ilerin sosyal ya?amlar?nda çok daha güvenli ve rahat hissetmesini sa?lar.
 • Özellikle stres, ta?ma ve miks inkontinanslar?nda (idrar kaç?rma) kullan?lmaktad?r.
 • Orta boy paket içinde 12 adet Mesane Pedi bulunmaktad?r.
 • ?çeri?indeki özel emici tanecikleri ile, hijyenik pedlere göre çok daha fazla emme kapasitesine sahiptir.
 • ?drar?n rahatl?kla emilerek jel haline gelmesini sa?layarak, bakteri olu?umunu ve istenmeyen kokular? önler.
 • Geni? yap??kan ?erit çama??r? s?k?ca tutar, kaymay? önler.
 • Kenar lastikleri anatomik ?ekli kazand?r?r ve s?zmalara kar?? korur.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hasta bezi geri ödemesi kapsam?ndad?r.
 

 

 Nolan Arenado Jersey
Çarşamba, Ekim 17, 2018