Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - HASTA KARYOLASI (DUAL MOTORLU)

Ürün Ara

HASTA KARYOLASI (DUAL MOTORLU)

YHG-K023

ÖZELL?KLER
• S?rt k?sm? ve diz k?sm? dual motor ile çal??maktad?r s?rt
k?sm? 0 - 70 derece aras?nda ayarlanabilir. S?rt k?sm?
kalk?? s?ras?nda geriye do?ru kayarak hastan?n s?k??mas?n?
engellemektedir. Diz k?sm? ile 0 – 35 °C aras?nda ayarlanabilir.
• Ayak ucu k?sm? manuel di?li sistemi ile ters v , fowler ve
vascular pozisyonu alabilmektedir.
• El kumandas? ile tüm fonksiyonlar kontrol edilebilir.
• Karyola yatak platformu ?zgara tel ile kaplanm??t?r.
• Karyola ba?l?klar? metal malzemeden üretilmi?tir
ve istenildi?inde kolayca sökülebilir.
• Korkuluklar metal olup alt k?sm?nda bulunan pim vas?tas?
ile konforlu bir ?ekilde kapan?p aç?labilir.
• Yüksekli?i ayarlanabilen serum asma aparat? bulunmaktad?r.b
bu ask? karyolan?n dört kö?esine tak?labilir.
• Tekerlekleri ikisi fren tertibatl?d?r.
• Karyolan?n dört kö?esinde PVC esasl?, elastik, darbeleri
absorbe edici tampon tekerlekler bulunmaktad?r.
• Tüm metal aksam? elektrostatik toz boya ile kaplanm??t?r.
OPS?YONEL DONANIMLAR

• Tutunma kolu
• Traksiyon (Balkan çerçeve)

 

• Merkezi yön kilit
• LCD tv aparat?

ÖLÇÜLER
En: 1000 mm - Boy: 198 mm - Yükseklik: 450 mm
 
 Jared McCann Authentic Jersey
Çarşamba, Ekim 17, 2018