Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - HASTA KARYOLASI (ÜÇ MOTORLU)

Ürün Ara

HASTA KARYOLASI (ÜÇ MOTORLU)

YHG-K026

ÖZELL?KLER
• Bir adet 6000 N gücünde motor ile yükseklik,
hareketini yapmaktad?r.
• S?rt k?sm? 4000 N gücünde motor ile 0 - 70 derece
aras?nda ayarlanabilir. S?rt k?sm? kalk?? s?ras?nda geriye
do?ru kayarak hastan?n s?k??mas?n? engellemektedir.
• Diz k?sm? 4000 N gücünde motor ile 0 – 35 derece
aras?nda ayarlanabilir.

• Ayak ucu k?sm? manuel di?li sistemi ile ters v ,
fowler ve vascular pozisyonu alabilmektedir.
• El kumandas? ile tüm fonksiyonlar kontrol edilebilir.
• Karyola yatak platformu ?zgara tel ile kaplanm??t?r.
• Karyola alt ?asesi ABS plastik malzeme ile kaplanm??t?r.
• Karyola ba?l?klar? metal borudan imaldir ve
istenildi?inde kolayca sökülebilir.
• Korkuluklar alt k?sm?nda bulunan pim vas?tas? ile
konforlu bir ?ekilde kapan?p aç?labilir.
• Korkuluklar metal borudan üretilmi?tir.
• Yüksekli?i ayarlanabilen serum asma aparat?
bulunmaktad?r bu ask? karyolan?n dört kö?esine tak?labilir.
• Tekerlekleri ABS kapl? antistatik özellikte ikisi fren tertibatl?d?r.
• Karyolan?n dört kö?esinde PVC esasl?, elastik, darbeleri
absorbe edici tampon tekerlekler bulunmaktad?r.
• Tüm metal aksam? elektrostatik toz boya ile kaplanm??t?r.
OPS?YONEL DONANIMLAR

• Batarya
• Röntgen Kaset Yeri
• Traksiyon (Balkan Çerçeve)
• Tutunma Kolu
• Hem?ire Kontrol Paneli

 

• Hem?ire kontrol paneli
• Manyetik kilitli el kumandas?
• Merkezi yön kilit
• Lcd tv apart?

ÖLÇÜLER
En: 1100 mm - Boy: 2100 mm - Yükseklik: 580-880 mm
 Chris Wormley Jersey
Çarşamba, Ekim 17, 2018