Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - DOĞUM KARYOLASI (ÜÇ MOTORLU)

Ürün Ara

DOĞUM KARYOLASI (ÜÇ MOTORLU)

YHG-K028

ÖZELL?KLER
• ?ki adet 6000 N gücünde motor ile yükseklik,
trendelenburg ve ters trendelenburg hareketlerini yapmaktad?r.
• S?rt k?sm? 4000 N gücünde motor ile 0 / 70 derece
aras?nda ayarlanabilir. S?rt k?sm? kalk?? s?ras?nda
geriye do?ru kayarak hastan?n s?k??mas?n? engellemektedir.
• Diz k?sm? ç?kar?l?p tak?labilir.
• El kumandas? ile tüm fonksiyonlar kontrol edilebilir.
• Karyolan?n yatak platformu yüksek yo?unlukta sünger
üzeri vinleks deri kapl?d?r 82*190cm ölçülerindedir.
• Karyola alt ?asesi ABS plastik malzeme ile kaplanm??t?r.
• Karyola ba?l?klar? metal malzemeden üretilmi?tir ve
istenildi?inde kolayca sökülebilir.
• Korkuluklar iki ayr? parça olup alt k?sm?nda bulunan mandal
vas?tas? ile konforlu bir ?ekilde kapan?p aç?labilir.
• Korkuluklar metal malzemeden üretilmi?tir.
• ?ki yanda aksesuarlar için aksesuar ray? bulunmaktad?r.
• ?ki adet ?k?nma kolu
• ?ki adet diz destek aparat?
• Bir adet krom nikel at?k toplama kab?
• Yüksekli?i ayarlanabilen serum asma aparat?
bulunmaktad?r bu ask? karyolan?n dört kö?esine tak?labilir.
• Tekerlekleri ikisi fren tertibatl?d?r.
• Karyolan?n dört kö?esinde PVC esasl?, elastik, darbeleri
absorbe edici tampon tekerlekler bulunmaktad?r.
• Tüm metal aksam? elektrostatik toz boya ile kaplanm??t?r.
OPS?YONEL DONANIMLAR
• Batarya
• Tutunma kolu
• Hem?ire kontrol paneli
• Manyetik kilitli el kumandas?
ÖLÇÜLER
En: 1100 mm - Boy: 2100 mm - Yükseklik: 730 - 1030 mm
 Sidney Jones Jersey
Salı, Ekim 16, 2018