Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI(KOLON MOTORLU)

Ürün Ara

YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI(KOLON MOTORLU)

YHG-K032

ÖZELL?KLER
• Kolon motorlar ile yükseklik, trendelenburg ve ters
trendelenburg hareketlerini yapmaktad?r.
• S?rt k?sm? 4000 N gücünde motor ile 0 - 70 derece
aras?nda ayarlanabilir. S?rt k?sm? kalk?? s?ras?nda geriye
do?ru kayarak hastan?n s?k??mas?n? engellemektedir.
• Diz k?sm? 4000 N gücünde motor ile 0 – 35 derece
aras?nda ayarlanabilir.
• Ayak ucu k?sm? manuel di?li sistemi ile ters v ,
fowler ve vascular pozisyonu alabilmektedir.
• El kumandas? ile tüm fonksiyonlar kontrol edilebilir.
• Ayak ucu k?sm?nda bulunan hem?ire paneli ile tüm
kontrol sa?lan?r ve ayr?ca paneldeki kilit sistemi ile el
kumandas?ndaki fonksiyonlar kilitlenebilir.
• Hem?ire paneli üstündeki CPR butonu ile acil
durumlarda elektronik CPR yap?labilir.
• Karyola yatak platformu ve alt ?asesi ABS
plastik malzeme ile kaplanm??t?r.
• Karyola ba?l?klar? ABS plastik malzemeden
üretilmi?tir ve istenildi?inde kolayca sökülebilir.
• Korkuluklar dört ayr? parça olup alt k?sm?nda bulunan
mandal vas?tas? ile konforlu bir ?ekilde kapan?p aç?labilir.
• Korkuluklar ABS plastik malzemeden üretilmi?tir.
• Yüksekli?i ayarlanabilen serum asma aparat? bulunmaktad?r
bu ask? karyolan?n dört kö?esine tak?labilir.
• Tekerlekleri ABS kapl? antistatik özellikte ikisi fren tertibatl?d?r.
• Karyolan?n dört kö?esinde PVC esasl?, elastik, darbeleri absorbe
edici tampon tekerlekler bulunmaktad?r.
• Tüm metal aksam? elektrostatik toz boya ile kaplanm??t?r.
OPS?YONEL DONANIMLAR
• Batarya
• Röntgen kaset yeri
• Traksiyon (Balkan Çerçeve)
• Tutunma kolu
• Korkuluk kumandas?
• Manyetik kilitli el kumandas?
• Merkezi yön kilit
• LCD tv aparat?
ÖLÇÜLER
En: 1100 mm - Boy: 2100 mm - Yükseklik: 500-900 mm
 Tress Way Womens Jersey
Çarşamba, Ekim 17, 2018