Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Comfeel Yara Örtüleri

Ürün Ara

Comfeel Yara Örtüleri

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÜRÜN ÖZELL?KLER?

Nemli ortamda yara iyile?mesi için hidrokolloid yara örtüleridir. 

Bakteri ve su geçirmez.

Derinin oksijen al??veri?ini engellemez.

Yara örtülerinin esnek ve elastiki olu?u yara yüzeyine ve vücut k?vr?mlar?na uyumu sa?lar.

Üstün yap??ma gücü, a?r?y? ve yara kokusunu azalt?c? özellikleriyle her türlü yaray? iyile?tirmeye yöneliktir.

Comfeel yara ürünlerinin genel özellikleri ?öyledir;

Tüm yara örtüleri yara üzerinde 5-6 gün kalabilir.

Yaradaki ak?nt?lar? bütünüyle emer.

?kinci enfeksiyon riskini azalt?r.

Yara üzerinde 5-6 gün kald??? için pansuman say?s? azal?r.

Zaman ve enfeksiyon riski aç?s?ndan hastaya avantaj olarak geri döner.

El de?meden tatbik olana??, eldivenli ellerle dahi örtünün kolayca tatbik edilmesini sa?lar.

Kullan?ld??? yerler: Bas? yaralar?, bacak ülserleri, yüzeysel yan?klar, greft alma ve uygulama yerleri, s?yr?klar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comfeel Plus Yara Örtüsü (10x10 cm)

YHG-PU011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comfeel Plus Yara Örtüsü (15x15 cm)

YHG-PU012


 Isaac Rochell Womens Jersey
Çarşamba, Ekim 17, 2018