Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Unimed Vücut Yıkama Havlusu

Ürün Ara

Unimed Vücut Yıkama Havlusu

YHG-TBU01

 • Sa?l?k Bakanl???'ndan ruhsatl? Unimed Antibakteriyel Vücut Y?kama Havlusu hasta bezi ile banyo yapamayan yatalak hasta temizli?i ve hijyeni pratik bir biçimde gerçekle?mektedir. Lanolin, Latex ve alkol içermeyen bu havlular ayn? zamanda hipoallerjeniktir.

  -?çeri?inde bulunan klorheksidin maddesinin antibakteriyel özelli?i ile gram-pozitif ve gram-negatif bakterileri dezenfekte eder.

  -Cilt ile tamamen uyumlu olan bu içerik ile cilt üzerinde bulunan zararl? bakterileri cildin yap?s?na bir zarar vermeden temizler.

  -Antibakteriyel özelli?i ile tüm vücuda hijyen sa?lar.

  -Mikrodalgada ?s?t?labilme özelli?i ile s?cak bir y?kama sa?lar.

  -Cildi su ve sabun gibi kurutmaz, ekstra bir nemlilik sa?lar.

  -?çeri?inde bulunan Pro-vitamin B5 ve Vitamin E sayesinde,cildi nemlendirir.

  -Kötü kokuyu giderir, ferahl?k sa?lar.

  -12 adet ekstra yumu?ak ve kal?n y?kama havlusu içerir.

  T.C ?stanbul Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal? taraf?ndan Unimed Antibakteriyel Hasta Bak?m Serisi ürünlerinin antimikrobiyel aktivitesi teste tabi tutulmu? ve sonucunda;  tüm vejetatif bakterilere %100 etkili ve sporlu bakterilere de %99,9 oran?nda etkili oldu?u saptanm??t?r.

 Trevor Daniel Authentic Jersey
Çarşamba, Ekim 17, 2018