Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Unimed Perine Bölge Yıkama Havlusu

Ürün Ara

Unimed Perine Bölge Yıkama Havlusu

YHG-TBU02

Sa?l?k Bakanl???'ndan ruhsatl? Unimed Antibakteriyel Perine Bölgesi Temizleme Havlusu, yatalak ve banyo yapamayan hastalar?n perine bölgesi temizli?i için antibakteriyel formülü özel olarak formüle edilmi?tir. Lanolin, Latex ve alkol içermez ve hipoallerjeniktir. D??k? temizli?inde kolayca kullan?labilen Unimed Antibakteriyel Perine Bölgesi Y?kama Havlular?n?n pH de?eri 5.5’dir ve cilt ile uyumludur.

 
-Cildi kurutmaz.
 
-Ciltte tahri?, enfeksiyon ve kokuya neden olan mikroorganizmalar?, antibakteriyel özelli?i sayesinde etkisiz hale getirir.
 
-Tahri? olmu? cildin iyile?mesine yard?mc? olur.
 
-D??k? temizli?inde kullan?l?r, antibakteriyel özelli?i ile perine bölgesinde temizlik ve hijyen sa?lar.
 
-?çeri?indeki Chlorhexidine bakterilere kar?? etkilidir. Bakteri ve mantar olu?umunu engeller.
 
-Mikrodalgada ?s?t?labilme özelli?i ile s?cak bir y?kama sa?lar.
 
-25 / 50 adet y?kama havlusu içerir.
 
 
 
T.C ?stanbul Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal? taraf?ndan Unimed Antibakteriyel Hasta Bak?m Serisi ürünlerinin antimikrobiyel aktivitesi teste tabi tutulmu? ve sonucunda;  tüm vejetatif bakterilere %100 etkili ve sporlu bakterilere de %99,9 oran?nda etkili oldu?u saptanm??t?r.
 
 D'Onta Foreman Womens Jersey
Çarşamba, Ekim 17, 2018