Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Unimed Saç Yıkama Bonesi

Ürün Ara

Unimed Saç Yıkama Bonesi

YHG-TBU04

Sa?l?k Bakanl???'ndan ruhsatl? Unimed Antibakteriyel Saç Y?kama Bonesi ile banyo yapamayan yatalak hastalar?n saç temizli?i ve hijyeni pratik bir biçimde gerçekle?tirilebilmektedir. Su ve ?ampuan gereksinimi olmadan temizlik sa?layan Unimed Saç Y?kama Bonesi her saç tipine uygundur.

 

-Mikrodalga f?r?nda ?s?t?larak da kullan?labilir, saç? temizler ve nemlendirir.

-Antibakteriyel özelli?i ile saç ve saç derisi temizli?ini sa?lar.

-Su ve ?ampuan gerektirmeyen saç y?kama bonesidir.

-Uygulamada yap?lan masaj ile hastay? rehabilite eder.

-Saçtaki kiri emerek temizler, yumu?at?r ve nemlendirir.

-Durulama gerektirmez.

-?çeri?indeki Aloe Vera ile saç?n ve saç derisinin nem dengesini düzenler.

-S?cak ve so?uk kullan?labilir. Tek kullan?ml?kt?r.

 

T.C ?stanbul Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal? taraf?ndan Unimed Antibakteriyel Hasta Bak?m Serisi ürünlerinin antimikrobiyel aktivitesi teste tabi tutulmu? ve sonucunda;  tüm vejetatif bakterilere %100 etkili ve sporlu bakterilere de %99,9 oran?nda etkili oldu?u saptanm??t?r.

 

 Jesus Aguilar Authentic Jersey
Çarşamba, Ekim 17, 2018