Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Unimed Swab Islak Mendil

Ürün Ara

Unimed Swab Islak Mendil

YHG-TBU05

Türkiye’nin ilk ve tek Sa?l?k Bakanl???’ndan ruhsatl? enjeksiyon öncesi antiseptik swab? Unimed Swab, enjeksiyon öncesi antiseptik temizleyici olarak kullan?l?r.

 

100'lü paketler halinde sat??a sunulmu?tur.

 

T.C ?stanbul Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal? taraf?ndan Unimed Antibakteriyel Hasta Bak?m Serisi ürünlerinin antimikrobiyel aktivitesi teste tabi tutulmu? ve sonucunda;  tüm vejetatif bakterilere %100 etkili ve sporlu bakterilere de %99,9 oran?nda etkili oldu?u saptanm??t?r.

 Stan Mikita Authentic Jersey
Çarşamba, Ekim 17, 2018