Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Plusmed Puro CTB01 Oksijen Konsantratörü

Ürün Ara

Plusmed Puro CTB01 Oksijen Konsantratörü

SG-OK02

Genel olarak evde kullan?lan plusmed puro oksijen konsantratörü hastalar?n oksijen ihtiyac?n? en üst düzeyde kar??lamaktad?r. Doktor tavsiyesi ile kullan?lan cihazda hastalar?n yorgunluk ve halsizlik belirtilerin kalkt??? tespit edilmi?tir.

  •  Kullan?c? taraf?ndan ayarlanabilen oksijen ak?? oran?
  • Muhtemel elektrik kesintilerinde ve dü?ük/yüksek bas?nç durumlar?nda kullan?c?ya sesli ve ???kl? ikaz
  • Oksijen konsantrasyon oran? %90 (± %3)
  • Toplam çal??ma süresini gösterme
  • Sürekli kullan?ma uygun
  • Hava ak?? oran? 1-5 l/dk
  • Boyutlar: 71,1 X 35,6 X 40,6 cm
  • A??rl?k: 26,3 kg

 

 Duron Harmon Womens Jersey
Salı, Ekim 16, 2018