Galena Elektrikli Süt Pompası

  • Yazdır

ACS-SSM02

Bütün parçalar? 100%BPA içermez, en sa?l?kl? kullan?m için cam biberonla beraber sunulmu?tur.

Mikro i?lemci kontrollü gö?üs pompas? önce bebe?in emme hareketini taklit ederek gö?üste süt üretimini artt?r?r; süt gelmeye ba?lad?ktan sonra anne rahat etti?i vakum gücünü kendisi seçer.

  • 390mmHg’ye kadar ayarlanabilen güçlü vakum
  • Sadece 0,5 kg, motor ?i?enin üstünde olmad???ndan anneyi kullan?m s?ras?nda yormaz
  • Çift halkal? silikon jel gö?sü rahat ettirir, masaj yapar.
  • Motoru sessiz ve güçlüdür.
 Houston Texans Authentic Jersey