Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Canped Emici Külot

Ürün Ara

Canped Emici Külot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canped Emici Külot - Orta (Medium)

YHG-HB063

 

 • 80-110 cm aras?ndaki bel ölçüleri için uygundur.
 • Paket içinde 8 adet Emici Külot bulunmaktad?r.
 • Külot ?eklindeki yap?s?yla ekstra çama??r giyme ihtiyac?n? ortadan kald?r?r.
 • Pratik kullan?m? ile yaln?zca yatan hastalar taraf?ndan de?il, hareket halindeki hastalar?n da kullan?m?na uygun olarak geli?tirilmi?tir.
 • Bez de?i?im zaman?n? gösteren « ?slakl?k göstergesi »ne sahiptir.
 • Kullan?m sonras?nda, yanlarda bulunan diki?li k?s?mlardan y?rt?l?p ç?kar?larak at?lmal?d?r.
 • Dermatolojik olarak test edilmi?tir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hasta bezi geri ödemesi kapsam?ndad?r. 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canped Emici Külot - Büyük (Large)

YHG-HB064

 

 • 100-135 cm aras?ndaki bel ölçüleri için uygundur.
 • Paket içinde 8 adet Emici Külot bulunmaktad?r.
 • Külot ?eklindeki yap?s?yla ekstra çama??r giyme ihtiyac?n? ortadan kald?r?r.
 • Pratik kullan?m? ile yaln?zca yatan hastalar taraf?ndan de?il, hareket halindeki hastalar?n da kullan?m?na uygun olarak geli?tirilmi?tir.
 • Tamamen nefes alan d?? yüzeye sahiptir.
 • Koku kontrolü özelli?i ile kokuyu içine hapseder.
 • Yeni dokusu ile daha sessizdir.
 • Latex içermez.
 • Hipoalerjeniktir.
 • Özel atma band? ile kolayca sar?larak at?labilir.
 • Bez de?i?im zaman?n? gösteren « ?slakl?k göstergesi »ne sahiptir.
 • Kullan?m sonras?nda, yanlarda bulunan diki?li k?s?mlardan y?rt?l?p ç?kar?larak at?lmal?d?r.
 • Dermatolojik olarak test edilmi?tir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hasta bezi geri ödemesi kapsam?ndad?r.

 
 Terrell Owens Womens Jersey
Cuma, Ekim 19, 2018