Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Menalind Koruyucu Bariyer Krem

Ürün Ara

Menalind Koruyucu Bariyer Krem

YHG-PU016

- Genital bölgedeki y?pranm?? cildi, zararl? maddelerden korur
- ?çeri?indeki çinko oksit sayesinde, ciltte koruyucu bir katman olu?turur
- Ya? içinde su emülsiyonudur
- Ferahlat?c? bir kokusu vard?r. Patentli özel bile?imiyle koku etkisizle?tirici özelli?e  sahiptir
- 200 ml'lik tüplerdedir
- Cildin kendi kendini yenileme fonksiyonunu güçlendiren Nutriskin Protection Complex* içerir
 
* Nutriskin Protection Complex do?al, biyolojik ve zengin içeriklere sahiptir :
 
- Temel ya? asitleri
 · Cilt hücrelerinin canlanmas?n? sa?lar ve hücre duvar?n?n bile?enlerini olu?turur
 · Do?al keten tohumundan elde edilmi?tir
 · Cildin kendi do?al koruyuculuk görevini destekler
 · Patojenik bakterilerin ço?almas?n? engeller
 · Anti enflamatuvar etkiye sahip do?al ya? asitleriyle (omega-3) zenginle?tirilmi?tir
 
- Amino asitler
 · Cilt hücreleri için önemli enerji kayna??d?r
 · Hücresel proteinlerin yap? ta?lar?d?r.
 · Cildin koruyucu asit mantosunun do?al bile?enidir
 · Cildi nemlendirir
 
- Badem ya??
 · Cilt için de?erli bir enerji kayna??d?r
 · Hücre duvar?n?n yap?s?na lipit sa?lar
 · Zengin bir, do?al, tekli doymam?? ya? asitleri kayna??d?r
 · K?smi do?al nemlendirici etkiye sahiptir
 
- Keratin
 · Cildin enerji metabolizmas?n? canland?r?r
 · Yeni içeriklerden en yüksek oranda faydalan?r.
 Derek Roy Womens Jersey
Perşembe, Ekim 18, 2018