Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - Ultrasonik Nebulizer

Ürün Ara

Ultrasonik Nebulizer

SG-UN02

Ultrasonik Nebulizer

  • 1-5 ml aras? ayarlanabilir yüksek nebülizasyon oran?
  • Muadillerine göre en yüksek partikülizasyon oran?, ilac? ci?erlerin en derin alveollerine ula?t?r?r.
  • Sessiz çal??ma; çocuklar için kullan?ma çok elveri?li
  • ?lac? su buhar? ile kar??t?rarak ula?t?r?r, böylece çok yüksek tedavi ba?ar?s? sa?lan?r
  • Tüm aksesuarlar?yla(yeti?kin ve çocuk maskeler, a??zl?k ve ba?lant? parçalar?) beraber verilir.

 Anders Bjork Authentic Jersey
Perşembe, Ekim 18, 2018