Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - MEDİNEM SDT-15 ULTRASONİK NEBULİZATÖR

Ürün Ara

MEDİNEM SDT-15 ULTRASONİK NEBULİZATÖR

SG-UN04

1.Cihaz Konfigrasyonu :

 • 1-Nozul (Buhar ç?k?? aparat?)
 • 2-Su tank?
 • 3-Su çana??
 • 4-Fan
 • 5-Transduser
 • 6-?amand?ra
 • 7-Gövde
 • 8-Ç?k?? debi ayar dü?mesi
 • 9-Fonksiyon seçici dü?me
 • 10-Taban
 • 11-Güç ?????
 • 12-Is?tma ?????
 • 13-Led lamba
 • 14-Su tank? kapa??
 • 15-Su tank? ta??ma sap?
 • 16-Ilac kab? montaj yeri
 • 17-Silikon conta
 • 18-?laç kadehi
 • 19-Spiral hortum takma aparat? (ilaç verilirken kullan?lacakt?r.)

 

 

 

 

 

 

Cihaz Fonksiyonlar? :

 

 • Ultrasonik nebulizatör suyun atomize ederek kolayca teneffüs edilebilecek ultra minik parçalara ay?r?r.
 • Susuz çal??may? engelleyen koruma sistemi ile donat?lm??t?r.
 • Ç?k?? debisi istenilen miktara göre ayarlanabilir.
 • Transduserler seramik ve paslanmaz çelikten mamuldür ve uzun ömürlüdür.
 • Gece su tank? içindeki su seviyesini görmeye yarayan led lambas? mevcuttur.
 • ?stenildi?inde ?s?tma fonksiyonu seçilerek ?s?tma modunda çal??t?r?labilinir.
 • Dü?ük ses desibel ile çal???r.
Ürün Teknik Bilgisi :

 

Teknik Ozellikler :

 

Model ismi : Medinem                                    

Model no: SDT-15

Standart ç?k?? debisi :380-550ml/saat

Su tank? kapasitesi : 4,8 lt

Çal??ma voltaj? : 220-230 V

Çal??ma frekans? :50/60Hz

Güç : 120W


 Reggie Jackson Authentic Jersey
Perşembe, Ekim 18, 2018