Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - FREELY AS110A AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE

Ürün Ara

FREELY AS110A AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE

TSG-ATS01

· Aküleri söküldü?ünde katlanabilir akülü tekerlekli sandalye,

· Ç?kar?labilen akü sistemi sayesinde kolayca katlanma ve ta??nma,

· Yüksek manevra kabiliyeti,

· Joystick üzerinde açma-kapama, h?z ayar dü?meleri, h?z-akü ?arj

göstergeleri ve sesli uyar? sistemi

· Çift motor,

· Geriye do?ru aç?lan, yüksekli?i ayarlanabilir ve ç?kar?labilir

kolçaklar,

· Gerekti?inde refakatçi kullan?m?na uygundur

 

Oturma Eni: 46 cm                      Ta??ma Kapasitesi: 120 kg

Oturma Derinli?i: 40 cm             H?z (Min-Max): 1-12 km/h

S?rt Yüksekli?i: 38 cm                  Sürü? Mesafesi: 25-35 km

Sandalye Eni: 62 cm                    T?rmanma Aç?s?: 12°

A??rl???: 33 kg                                Motor 2 Adet: 24V 320W

Dizalt? Uzunlu?u: 15-52 cm        Batarya: 12V 28 Ah

Arka Teker Çap? : 32 cm              Fren: Elektromanyetik Ak?ll? Fren

Opsiyonel Seçenekler: Jel Akü,

Motor gücü artt?r?m?, Akü

kapasite artt?r?m? (33 Ah, 55Ah) 


 Eric Murray Jersey
Perşembe, Ekim 18, 2018