Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - PUFFİX VARİS ÇORABI ANTİ EMBOLİ DİZ ÜSTÜ

Ürün Ara

PUFFİX VARİS ÇORABI ANTİ EMBOLİ DİZ ÜSTÜ

VC-AE02

· Pre/po st-opereti trombosis ve embolizmin önlenmesinde

· Genel hareketsizlik, yata?a ba?l? kalma durumlar?nda

· Hamilelikte, do?um esnas? ve sonras?nda

· Flebit, damar sertli?i, iskemik vasküler hastal?klar, bacak ödemleri, pulmoner, ödemler

· Ameliyat sonras? yata?a ba?l? kal?nan veya genel hareketsizlik durumlar?nda ve venöz yetmezli?inde

· Puffix embolizm çoraplar? venöz dönü?lerindeki ak?? h?z?n? artt?r?r ve pulmoner embolizme veya kronik venöz yetmezli?ine yol açan p?ht? olu?umunu önler

· Naylon ve elastan malzemeden üretim

· Lateks içermezler

· S-M-L-XL bedenlerinde David DeCastro Jersey
Perşembe, Ekim 18, 2018