Artı Medikal - İnegöl Medikal , Medikal Inegöl, Bursa Medikal - PUFFİX DÜŞÜK BASINÇ / 18-22 MM.HG DİNLENDİRİCİ

Ürün Ara

PUFFİX DÜŞÜK BASINÇ / 18-22 MM.HG DİNLENDİRİCİ

VC-H01

· Puffix dinlendirici çoraplar? çok ince ?effaf, düz örgü yumu?ak ve rahatt?r

· Dereceli bas?nç kan dola??m?na yard?m eder ve damaryetersizli?inin neden oldu?u problemleri s?n?rland?r?r

· Bacaklarda yorgunluk ve a??rl?k hissedildi?inde, erken dönem venöz yetmezliklerinde veya henüz ödem a?amas?na gelmemi? varikoze venlerde, örümcek venlerde ve hamilelik dönemi varikoze venlerde ve varikoze venlerin sklerozu (sertle?me) için tavsiye edilir

· CCL I 18/22 mmhg e?de?eri 24/28 kPa'a kadar olan bas?nç s?n?f?d?r

· Puffix dü?ük bas?nçl? varis çoraplar? bu rahats?zl?klar?n önlenmesine yard?mc?d?r.

 

 


 Mike Gartner Authentic Jersey
Perşembe, Ekim 18, 2018